.htmll xmlns="http://www.w3.org/1999/.htmll" xml:lang="cs-cz" lang="cs-cz" > 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.
Nadpis
space BVQI
Revize generátorů

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.  již více než 20 let provádí opravy a revize statorů generátorů všech výkonů a typů včetně jejich příslušenství, tj. olejového, vodního a vodíkového hospodářství. Pro tyto opravy zpracovává vlastní projektovou dokumentaci a technologickou přípravu. Významnou secializací jsou i opravy elektrické části, tj. navíječské práce, oprava a renovace průchodek a související montážní práce. Dodává veškeré náhradní díly - od těsnění přes statorové klíny a podložky, ucpávkové kroužky až k dodávkám nového vinutí nebo celého magnetického obvodu. Během svého působení v oboru oprav a údržby generátorů firma 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. překročila hranice České republiky a navázala řadu kontaktů doma i ve světě. Kromě elektrárenských a teplárenských společností nabízí firma 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. své služby významným strojírenským, inženýrským a dodavatelským firmám jako jsou ŠKODA POWER, Siemens, Škoda Praha, Brush SEM, VA TECH, ČKD Blansko a další. Zúčastnila se řady projektů a spolupracovala na komplexních dodávkách energetických celků, strojoven nebo při jejich rekonstrukcích a opravách i na tak vzdálených místech, jako je např. Chile, Brazílie nebo Indie a Bangladéš. Pracovníci 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. se dále podíleli na opravách a výstavbě elektráren, např. v Iránu, Pákistánu, Kubě, Maroku, Jordánsku, Sýrii, Egyptě. V Evropě pak v Německu, Španělsku, Dánsku, Finsku, Švádsku, Albánii, Maďarsku a zejména na Slovensku. Tam navázala firma řadu kontaktů s lidmi, kterých si váží nejen jako dobrých odborníků, ale také jako dobrých přátel.


Podrobnější informace k jednotlivým oborům činnosti lze nalézt v dalších položkách menu NABÍDKA.