Nadpis
space BVQI
Vymrazovací vysoušeč vodíku

Vysoušení vodíku v generátoru se provádí vysoušečem, který pracuje na principu vymrazování vlhkosti a je umístěn stabilně v okruhu plynového hospodářství turbogenerátoru. Vysoušeč tvoří nádoba vysoušeče s výparníkem, kondenzační chladící jednotka a sběrač vody.

Nádoby vysoušeče a sběrače jsou svařeny z korozivzdorné oceli. Vlhkost obsažená ve vodíku namrzá na chladících žebrech výparníku. Po 23 hodinách chodu se na 1 hodinu vypne kondenzační jednotka a teplý vodík rozpustí vymrazenou vodu, která stéká na dno vysoušecí nádoby a přes zavírací kohout odtéká do sběrače vody. Když hladina dostoupí určité úrovně, sepne snímač hladiny umístěný v nádobě sběrače. Průtoku vodíku přes vysoušeč je dosaženo tlakovým spádem vytvořeným ventilátorem rotoru generátoru, proto vymrazovač není funkční při otáčkách menších než jsou jmenovité otáčky stroje. K dosažení maximální účinnosti vysoušení lze průtok vodíku regulovat ventilem.

Proces vymrazování je řízen z řídícího rozvaděče umístěného vedle kondenzační jednotky a osazené mikroprocesorovou řídící jednotkou. Parametry jako je rozsah spínaných teplot výparníku, čas odtávání, lze přizpůsobit provozním podmínkám. Případné poruchy jsou signalizovány rozsvícením LED diodami umístěnými na rozvaděi. Signál o poruše je vyveden na velín.

Základní parametry zařízení:

 Pracovní přetlak  0.5 MPa
 Elektrická soustava 3PEN, 400 V/TN-S
 Chladicí medium R 134a
 Vstupní teplota H2 40 °C
 Výstupní teplota H2 -7 °C (min)
 Teplota výparníku -5 až  -15 °C