Nadpis
space BVQI
Revize a opravy rotorů generátorů

Společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. již více než 20 let provádí revize i rozsáhlé opravy rotorů generátorů všech výkonů. Provádí defektoskopickou kontrolu nemagnetických obručí dvoupólových strojů, opravy vinutí, výztuh, převinutí a přeizolování, výměnu sběracích kroužků, opravy ložisek i kompletní diagnostiku (mechanických i elektrických veličin).

Opravy a revize provádí ve svých výrobních dílnách, nebo přímo ve strojovně u zákazníka, za použití vlastní technologie. Tyto práce jsou prováděny pracovníky se zkušeností s výrobou i montáží rotorů.

Společnost zajišťuje mechanické opravy čepů rotoru na soustruhu, vyvážení rotoru ve vyvažovacím tunelu i ve stroji, broušení sběracích kroužků ve stroji, apod.. Dodává nové sběrací kroužky, izolované svorníky a budící přívody, ložiska nemagnetické obruče z materiálu CrMn 1818 apod..

U vícepólových strojů provádíme převinutí a opravy cívek pólů, přeizolování vinutí, opravy pólových nástavců, diagnostiku a zkoušky atd.

Ve spolupráci s pracovníky katedry aplikovaných věd Západočeské university doc. Lašem a Ing. Lašovou jsme provedli napjatostní analýzu nemagnetických obručí metodou konečných prvků. Řešením tohoto úkolu je mechanická úprava svěrové plochy obruče, jejíž tvar je vyjádřen výsledným empirickým vzorcem a lze ho za pomoci použitého programu aplikovat na různé typy rotorů. Toto řešení odstraňuje koncentraci napětí na hranách svěrové plochy a rovnoměrně je rozkládá do celé plochy svěru. Tím omezuje možnost vzniku a šíření trhlin a přispívá ke zvýšení spolehlivosti a životnosti rotorů.