Nadpis
space BVQI
Revize a opravy statorů generátorů

Společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.  již více než 20 let provádí opravy a revize statorů generátorů všech výkonů a typů, včetně jejich příslušenství. Pro tyto opravy zpracovává vlastní projektovou dokumentaci a technologickou přípravu. Významnou secializací jsou i opravy elektrické části. Dodává veškeré náhradní díly - od těsnění přes statorové klíny a podložky, ucpávkové kroužky až k dodávkám nového vinutí nebo celého magnetického obvodu.K zajištění optimální tuhosti klínování statorového vinutí používá 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. vlastní metodu hydraulického zaklínování na jednu kalibrovanou broušenou podložku pod klín. Tuto metodu lze použít i na předepjaté zaklínování s použitím laminátového vlnovce,(„Top Ripple Spring“). K bočnímu klínování vinutí je používána polovodivá výplň Pregnit, polovodivý vlnovec („Semiconductive Ripple Spring“) nebo pružné uložení cívek vinutí v polovodivé silikonové pryži. Při plánované odstávce III. bloku elektrárny Mělník od října 2005 do dubna 2006 provedla společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. generální opravu turbogenerátoru ŠKODA 500 MW, typ H670960/2, v.č. 51289 s převinutím statoru na pozici. Práce byly provedeny pro výrobce tohoto generátoru firmu BRUSH SEM s.r.o. a to od demontáže stroje, montáže nového vinutí a zpětné montáže generátoru.

Stavba elektrárny Mělník III, jediného zařízení o výkonu 500 MW a největšího klasického bloku v ČR, byla zahájena v roce 1976 a byla pilotním projektem pro dodávku čínské elektrárny Shen-tou. U tohoto výrobního bloku byla poprvé v energetice použita nová skladba řídící techniky - od volně programovatelných mikroprocesorů na zařízení, přes informační počítačový systém, až po provozní počítač. Toto unikátní zařízení v oblasti klasické energetiky je zároveň významným regulačním prvkem elektrické sítě ČR. Objem výroby EMĚ III od uvedení do provozu v roce 1981 do roku 1992 představuje 19,87 TWh, spotřeba paliva přes 20 mil. tun uhlí.

K propojení tyčí statorového vinutí (u generátorů vyšších výkonů) s chladícím okruhem slouží teflonové hadice. Teflonové hadice jsou ve společnosti 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. vyráběny s koncovkami z nerez oceli 17 240 a po jejich montáži jsou zkoušeny tlakem 2,5 MPa po dobu 15 min. Podrobněji v sekci průchodky.


Fotografie jsou z následujících akcí:

Výměna magnetického obvodu a převinutí statoru generátoru 11 MW TG 2 vodní elektrárny Štěchovice. Veškeré montážní práce byly prováděny na elektrárně včetně úpravy kostry statoru, skládání a lisování magnetického obvodu.

Oprava statoru generátoru TG 22, 220 MW elektrárny Tušimice po havárii. Při zkouškách konaných v rámci plánované opravy turbosoustrojí v roce 2002 nevyhovělo vinutí zkoušce zvýšeným přiloženým napětím a magnetizační zkoušce. V průběhu plánované odstávky tří měsíců byla provedena demontáž starého vinutí a části paketu, přelakování cca 3 t plechů paketu, výměna vinutí (vinutí dodal provozovatel ČEZ) a dokončení GO vč. výměny rotoru a uvedení do provozu.

Oprava magnetického obvodu a převinutí statorů generátorů 110 MW VE Orlík po záplavách v roce 2002. Celá oprava proběhla od května do listopadu roku 2003 včetně dodávky nového vinutí (ELIN).